tham gia ngay

tải lên ảnh dự thi của bạn

Cắt ảnh (*) Tỷ lệ ảnh dự thi bắt buộc là 1:1

Your browser does not support the HTML5 canvas element.
Fetch data

cám ơn bạn đã
tham gia cuộc thi ảnh!

trong thời gian chờ canifa duyệt ảnh dự thi, bạn có thể liên hệ với canifa tại đây

chat với canifa ngay